Tag: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

ADMM-16 thông qua Tuyên bố chung ‘Đoàn kết vì một nền an ninh hài hòa’

ADMM-16 thông qua Tuyên bố chung ‘Đoàn kết vì một nền an...

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 16 (ADMM-16) diễn ra ngày 22/6 tại thủ...