Tag: Hội nghị ASEAN+3

Đoàn kết, hợp tác là thành công lớn nhất của Hội nghị ASEAN+3

Đoàn kết, hợp tác là thành công lớn nhất của Hội nghị ASEAN+3

Đại sứ Lim Sungnam nhấn mạnh rằng “kết quả quan trọng nhất” của Hội nghị này là...