Tag: Hội nghị ACDFM-19

QĐND Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia chủ trì thành công ACDFM-19

QĐND Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia chủ trì thành công...

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương bày tỏ tin tưởng...