Tag: Hội Luật gia Việt Nam

Khai mạc Hội thảo Quốc tế Biển Đông lần 12: 'Duy trì hòa bình, hợp tác trong bối cảnh nhiều biến động'

Khai mạc Hội thảo Quốc tế Biển Đông lần 12: 'Duy trì hòa...

Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 diễn ra trong 2 ngày 16-17/11, thu hút...