Tag: Hội đồng doanh nghiệp Mỹ-ASEAN

Indonesia tăng cường chuẩn bị để đón doanh nghiệp Mỹ rời Trung quốc

Indonesia tăng cường chuẩn bị để đón doanh nghiệp Mỹ rời...

Bộ Công nghiệp Indonesia có kế hoạch phát triển 27 khu công nghiệp vào cuối năm...