Tag: hoãn bầu cử

Indonesia bác đề xuất hoãn bầu cử khu vực do dịch COVID-19

Indonesia bác đề xuất hoãn bầu cử khu vực do dịch COVID-19

Chính phủ Indonesia đã quyết định tổ chức các cuộc bầu cử khu vực năm 2020 theo...