Tag: hiệu ứng đô thị

Mối lo từ sự phát triển quá nóng ở các thành phố ASEAN

Mối lo từ sự phát triển quá nóng ở các thành phố ASEAN

Thời tiết khắc nghiệt do hiệu ứng tỏa nhiệt đô thị đang là vấn đề lớn mà các thành...