Tag: Hiệp ước Thân thiện

Hội thảo trực tuyến về Triển vọng khi Hà Lan gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác với ASEAN

Hội thảo trực tuyến về Triển vọng khi Hà Lan gia nhập Hiệp...

Vừa qua, với sáng kiến của Đại sứ quán Indonesia tại Hà Lan, 5 Đại sứ quán thành...