Tag: hành động

Dịch COVID-19: WHO hối thúc các nước Đông Nam Á hành động

Dịch COVID-19: WHO hối thúc các nước Đông Nam Á hành động

Giám đốc khu vực Đông Nam Á của WHO, nhấn mạnh “tình hình đang diễn tiến nhanh chóng....