Tag: hành chính

Lâm Đồng: Tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ cải cách hành chính

Lâm Đồng: Tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ cải cách hành...

Theo ông Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trong quý II/2020, tỉnh...