Tag: hạn chế qua lại biên giới

Campuchia bỏ công hàm hạn chế qua lại biên giới của công dân Việt Nam

Campuchia bỏ công hàm hạn chế qua lại biên giới của công...

Thông báo khẳng định việc bãi bỏ hiệu lực công hàm số 698 MFA.IC/AP1 liên quan tới...