Tag: Hải quân

Sẽ mở rộng Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia

Sẽ mở rộng Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia

Tổng cục Hải quan cho biết, trong quý 1/2021, cơ quan chức năng đã tiếp nhận, giải...

Tăng cường hợp tác giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia

Tăng cường hợp tác giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng...

Ngày 8-4, Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân...

Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia tuần tra chung lần thứ 62

Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia tuần...

Trong hai ngày 25 và 26.3, tại vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia, Hải quân...

Hải quan ASEAN tăng cường mạng lưới hợp tác

Hải quan ASEAN tăng cường mạng lưới hợp tác

Chương trình quản lý hải quan cấp trung thúc đẩy chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm...