Tag: Hạ viện Thái Lan

Hạ viện Thái Lan thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 58 tỷ USD

Hạ viện Thái Lan thông qua gói kích thích kinh tế trị giá...

Dự thảo luật gồm kế hoạch của Chính phủ Thái Lan vay 1.000 tỷ baht và kế hoạch Ngân...