Tag: hạ dự báo

HSBC hạ dự báo lạm phát Việt Nam năm 2022 xuống còn 3,5%

HSBC hạ dự báo lạm phát Việt Nam năm 2022 xuống còn 3,5%

Trong 6 quốc gia đại diện cho nền kinh tế ASEAN (Indonesia, Malaysia, Philippines,...