Tag: gói chống dịch

Tổng thống Indonesia yêu cầu đẩy nhanh giải ngân gói chống dịch

Tổng thống Indonesia yêu cầu đẩy nhanh giải ngân gói chống...

Tổng thống Widodo bày tỏ thất vọng rằng mới chỉ 1,53% gói ngân sách nói trên được...