Tag: Giáo sư Kolotov

Chuyên gia Nga: Việt Nam chủ động tìm giải pháp cho các vấn đề khu vực

Chuyên gia Nga: Việt Nam chủ động tìm giải pháp cho các...

Giáo sư Kolotov cho rằng Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức cuộc trao...