Tag: giáo dục

Hội nghị ASEAN - UNICEF về "chuyển đổi kỹ thuật số trong giáo dục ASEAN"

Hội nghị ASEAN - UNICEF về "chuyển đổi kỹ thuật số trong...

Ngày 15/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp...

Thái Lan cải cách chương trình giáo dục

Thái Lan cải cách chương trình giáo dục

Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Nataphol Teepsuwan yêu cầu đổi mới và cải tiến Chương...

Tiên phong chuyển đổi số thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục ASEAN

Tiên phong chuyển đổi số thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo...

Ngày 15/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp...

Lào đánh giá cao hỗ trợ của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục

Lào đánh giá cao hỗ trợ của Việt Nam trong lĩnh vực giáo...

Những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã viện trợ hàng triệu USD để xây dựng các...