Tag: giảng dạy từ xa

Thái Lan chuẩn bị phương án giảng dạy từ xa trong năm học mới

Thái Lan chuẩn bị phương án giảng dạy từ xa trong năm học...

Chương trình giảng dạy mới sẽ cho phép học sinh Thái Lan tiếp cận các chương trình...