Tag: giải thưởng cống hiến

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhận Giải thưởng cống hiến xuất sắc AIPA

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhận Giải thưởng cống...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng chia sẻ đây là kỷ niệm...