Tag: gia nhập ASEAN

Cuộc họp lần thứ 9 ACCWG về vấn đề Timor-Leste xin gia nhập ASEAN

Cuộc họp lần thứ 9 ACCWG về vấn đề Timor-Leste xin gia...

Theo kế hoạch, trong năm 2020, các đoàn khảo sát của trụ cột Kinh tế (AEC) và Văn...