Tag: Geneva

Việt Nam tham dự Phiên Rà soát chính sách thương mại của Myanmar tại WTO

Việt Nam tham dự Phiên Rà soát chính sách thương mại của...

Phiên họp Rà soát chính sách thương mại lần thứ 2 của Myanmar cho giai đoạn rà soát...

Việt Nam tham dự cuộc họp Ủy ban ASEAN tại Geneva

Việt Nam tham dự cuộc họp Ủy ban ASEAN tại Geneva

Ngày 5/2, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp...