Tag: gạo Thái Lan

Dịch COVID-19: Các nước tăng dự trữ lương thực, gạo Thái Lan đắt hàng

Dịch COVID-19: Các nước tăng dự trữ lương thực, gạo Thái...

Những nhà nhập khẩu muốn Thái Lan sẵn sàng giao 100% số lượng đặt hàng ngay lập...