Tag: Gắn kết và Chủ động thích ứng

'Việt Nam chứng minh vai trò Chủ tịch ASEAN chủ động, đầy trách nhiệm'

'Việt Nam chứng minh vai trò Chủ tịch ASEAN chủ động, đầy...

Với chủ đề ASEAN năm nay là “Gắn kết và Chủ động thích ứng,” Việt Nam đang xử lý...

ASEAN 2020: Gắn kết và chủ động nâng cao khả năng thích ứng

ASEAN 2020: Gắn kết và chủ động nâng cao khả năng thích...

Việt Nam tham vấn các nước và cuối cùng đưa ra chủ đề ASEAN 2020 “Gắn kết và chủ...

icon Phát huy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng trong ASEAN

Phát huy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng trong...

Phát huy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng trong ASEAN