Tag: Elizabeth Truss

Anh muốn tham gia CPTPP và trở thành đối tác đối thoại của ASEAN

Anh muốn tham gia CPTPP và trở thành đối tác đối thoại...

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh cho biết nước này muốn trở thành đối...