Tag: dung nham

Núi lửa Taal tại Philippines bắt đầu phun dung nham

Núi lửa Taal tại Philippines bắt đầu phun dung nham

Các số liệu địa chất của chính phủ đã ghi nhận dung nham đang di chuyển lên gần...