Tag: dung dịch rửa tay có cồn

Thái Lan kiểm soát chặt giá khẩu trang và dung dịch rửa tay có cồn

Thái Lan kiểm soát chặt giá khẩu trang và dung dịch rửa...

Chính phủ Thái Lan có thể hạn chế số lượng khẩu trang bán cho mỗi người là 10 chiếc...