Tag: dụng cụ xét nghiệm

Việt Nam tặng Indonesia 500 dụng cụ xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2

Việt Nam tặng Indonesia 500 dụng cụ xét nghiệm phát hiện...

Bộ dụng cụ xét nghiệm có tên đầy đủ là Light Power IVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR (VA.A02-055H),...