Tag: đường biên

Singapore và Malaysia mở lại đường biên cho đi lại thiết yếu

Singapore và Malaysia mở lại đường biên cho đi lại thiết...

“Làn xanh có đi có lại” phục vụ đi lại vì mục đích công vụ, kinh doanh và Thỏa thuận...

Indonesia: Tạm cấm vận chuyển hành khách bằng hàng không và đường biển

Indonesia: Tạm cấm vận chuyển hành khách bằng hàng không...

Để ngăn dịch, lệnh cấm vận chuyển nội địa sẽ kéo dài đến 1/6 với đường bay và 8/6...