Tag: đơn từ chức

Quốc vương Malaysia chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Mahathir

Quốc vương Malaysia chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng...

Quốc vương Malaysia quyết định ông Mahathir Mohamad vẫn sẽ đảm nhận chức Thủ tướng...