Tag: đối thoại cấp thứ trưởng ngoại giao

Indonesia-Nhật Bản lập cơ chế đối thoại cấp thứ trưởng ngoại giao

Indonesia-Nhật Bản lập cơ chế đối thoại cấp thứ trưởng...

Ngoại trưởng hai nước cho biết đã thảo luận một số chương trình hợp tác quan trọng,...