Tag: điều chỉnh ngân sách

Thái Lan phải điều chỉnh ngân sách 2021 do đại dịch COVID-19

Thái Lan phải điều chỉnh ngân sách 2021 do đại dịch COVID-19

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho biết tất cả các cơ quan nhà nước được yêu...