Tag: điểm kiểm soát dịch

Quân đội Thái Lan lập 357 điểm kiểm soát dịch bệnh trên toàn quốc

Quân đội Thái Lan lập 357 điểm kiểm soát dịch bệnh trên...

Quân đội Thái Lan đã lập 7 trạm kiểm soát ở thủ đô Bangkok và 350 trạm khác tại...