Tag: Đăk Nông

Có một "vịnh Hạ Long" trên cao nguyên ở Đăk Nông

Có một "vịnh Hạ Long" trên cao nguyên ở Đăk Nông

Hồ Tà Đùng đón du khách bằng không khí mát lạnh sau cơn mưa cao nguyên. Mệt mỏi...