Tag: Đại tướng Sisavath Keobounphanh

Nguyên Thủ tướng Lào-Đại tướng Sisavath Keobounphanh từ trần

Nguyên Thủ tướng Lào-Đại tướng Sisavath Keobounphanh từ...

Để tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn Đại tướng Sisavath Keobounphanh, Ban chấp hành TƯ...