Tag: Đại sứ Trần Đức Bình

Hàn Quốc hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực phát hiện COVID-19

Hàn Quốc hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực phát hiện COVID-19

Đại sứ Trần Đức Bình khẳng định việc Hàn Quốc hỗ trợ các dụng cụ xét nghiệp và trang...

ASEAN và Nhật Bản cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

ASEAN và Nhật Bản cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến...

Các nước ASEAN đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ hiệu quả của Nhật Bản dành cho...

Việt Nam chủ trì cuộc họp Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN

Việt Nam chủ trì cuộc họp Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN

Cuộc họp đã thông qua định hướng và các ưu tiên về kết nối của năm Chủ tịch ASEAN...

Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ 11 Ủy ban hợp tác chung ASEAN-Hoa Kỳ

Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ 11 Ủy ban hợp tác chung...

Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, đã tham dự Cuộc họp lần...

Việt Nam chủ trì phiên họp Hội đồng điều hành ASEAN-IPR ở Indonesia

Việt Nam chủ trì phiên họp Hội đồng điều hành ASEAN-IPR...

Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN, Chủ tịch...