Tag: Đại sứ Phomma Boutthavong

Đại sứ Lào tại Đức đề cao ASEAN đoàn kết, vững mạnh, gắn kết toàn diện

Đại sứ Lào tại Đức đề cao ASEAN đoàn kết, vững mạnh, gắn...

Đại sứ Phomma Boutthavong cũng nhấn mạnh trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp...