Tag: Đại sứ Nhật Bản

‘Việt Nam đã đưa tầm nhìn và sự năng động của mình tới ASEAN’

‘Việt Nam đã đưa tầm nhìn và sự năng động của mình tới...

Ông Takio Yamada, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng “may mắn là Việt Nam tiếp...