Tag: đại sứ Mỹ

"Chiến lược, năng lực và thực tế" - ba từ ngắn gọn khi nói về lãnh đạo Việt Nam

"Chiến lược, năng lực và thực tế" - ba từ ngắn gọn khi...

Nếu được dùng 3 từ ngắn gọn mô tả các nhà lãnh đạo Việt Nam thì đó là "chiến lược",...