Tag: Đại sứ Lê Quý Quỳnh

Năm Chủ tịch ASEAN: Việt Nam chủ động thúc đẩy đoàn kết ASEAN

Năm Chủ tịch ASEAN: Việt Nam chủ động thúc đẩy đoàn kết...

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh khẳng định Việt Nam...