Tag: Đại sứ Daniel Kritenbrink

Đưa quan hệ hợp tác Việt-Mỹ tiếp tục đi vào chiều sâu

Đưa quan hệ hợp tác Việt-Mỹ tiếp tục đi vào chiều sâu

Đại sứ Daniel Kritenbrink khẳng định cam kết của Mỹ đưa quan hệ hợp tác hai nước...