Tag: Đại hội Đại biểu toàn quốc

Thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam-Romania trong giai đoạn mới

Thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam-Romania trong giai đoạn...

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Romania tổ chức Đại hội Đại biểu toàn...

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991): Đưa đất nước theo con đường đổi mới

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991): Đưa...

Đại hội lần VII diễn ra từ ngày 24-27/6/1991 tại Hà Nội. Dự đại hội có 1.176 đại...

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V (năm 1982): Bước chuyển quan trọng trong tư duy

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V (năm 1982): Bước chuyển...

Đại hội diễn ra từ ngày 27-31/3/1982 tại Hà Nội. Dự đại hội, có 1.033 đại biểu thay...

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV (năm 1976): Độc lập và thống nhất nước nhà

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV (năm 1976): Độc lập...

Đại hội diễn ra từ ngày 14-20/12/1976 tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.008 đại biểu...

Từ Đại hội lần thứ III đến Đại hội IV (1960-1976): Lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều thử thách

Từ Đại hội lần thứ III đến Đại hội IV (1960-1976): Lãnh...

Đại hội lần III diễn ra từ ngày 5-10/9/1960 tại Hà Nội. Dự đại hội có 525 đại biểu...

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II (năm 1951): Kháng chiến, Kiến quốc

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II (năm 1951): Kháng...

Đại hội diễn ra từ ngày 11-19/2/1951 tại xã Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang....

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I (năm 1935): Chống đế quốc, chống chiến tranh

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I (năm 1935): Chống...

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng đề ra 3 nhiệm vụ quan trọng gồm...