Tag: Dinna Prapto Raharja

Học giả Indonesia đánh giá Việt Nam luôn giữ vững định hướng phát triển

Học giả Indonesia đánh giá Việt Nam luôn giữ vững định...

Chuyên gia ngành quan hệ quốc tế người Indonesia, bà Dinna Prapto Raharja cho rằng...