Tag: Dịch vụ ăn uống

Thái Lan: Dịch vụ ăn uống bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch COVID-19

Thái Lan: Dịch vụ ăn uống bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch...

Với tác động nặng nề từ dịch COVID-19, ước tính sẽ có tới 5.000-7.000 doanh nghiệp...