Tag: Dai su

Đại sứ Việt Nam tại Slovakia chào xã giao Đại sứ Indonesia

Đại sứ Việt Nam tại Slovakia chào xã giao Đại sứ Indonesia

Ngày 13/8, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Tuấn đã đến chào xã giao Đại sứ Indonesia tại...