Tag: Cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc": Tự hào Việt Nam

Cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc": Tự hào Việt Nam

Cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc": Tự hào Việt Nam

Các bức ảnh trong cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" đã khắc họa đa chiều về...