Tag: Cuộc họp những người đứng đầu

icon Khai mạc Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN lần thứ 21 tại Hà Nội

Khai mạc Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ...

Sáng 5/8, Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN đã được khai mạc tại...

Khai mạc Cuộc họp những người đứng đầu các nền Công vụ ASEAN

Khai mạc Cuộc họp những người đứng đầu các nền Công vụ...

Sáng 5/8, Cuộc họp những người đứng đầu các nền Công vụ ASEAN do Bộ Nội vụ Việt...