Tag: cùng vượt qua sóng gió

Củng cố sức mạnh tổng thể ASEAN, cùng vượt qua sóng gió

Củng cố sức mạnh tổng thể ASEAN, cùng vượt qua sóng gió

“Tôi khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm...