Tag: cửa khẩu quốc tế

Chính phủ Lào tạo điều kiện cho công dân Việt Nam về nước

Chính phủ Lào tạo điều kiện cho công dân Việt Nam về nước

Các cơ quan chức năng của Lào đã nhất trí cho phép công dân Việt Nam đang sinh sống,...