Tag: cửa khẩu Lào Cai

Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai tăng 75%

Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai tăng 75%

Hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh với...