Tag: CPTPP

Việt Nam đã khai thác tốt nhiều thị trường trong CPTPP

Việt Nam đã khai thác tốt nhiều thị trường trong CPTPP

Sau hơn 2 năm có hiệu lực, Hiệp định CPTPP đã đem lại những tác động rất tích cực...

Bộ Công Thương: Hiệp định CPTPP tác động tích cực đến xuất khẩu

Bộ Công Thương: Hiệp định CPTPP tác động tích cực đến xuất...

Sau hơn 2 năm có hiệu lực, Hiệp định CPTPP đã đem lại những tác động rất tích cực...

Anh muốn tham gia CPTPP và trở thành đối tác đối thoại của ASEAN

Anh muốn tham gia CPTPP và trở thành đối tác đối thoại...

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh cho biết nước này muốn trở thành đối...

Thái Lan thành lập ủy ban đánh giá khả năng tham gia CPTPP

Thái Lan thành lập ủy ban đánh giá khả năng tham gia CPTPP

Một ủy ban của Hạ viện sẽ lấy ý kiến người dân về việc Thái Lan tham gia CPTPP để...

Bộ Thương mại Thái Lan thúc đẩy thông qua đề xuất tham gia CPTPP

Bộ Thương mại Thái Lan thúc đẩy thông qua đề xuất tham...

Vụ trưởng Vụ Đàm phán Thương mại nhận xét nếu Thái Lan không tham gia CPTPP, nước...